รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ทอง   ตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0954177179 เบอร์แฟกส์ -
Email : banmonsongkeoe@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :