ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ทอง   ตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0954177179 เบอร์โทรสาร -
Email : banmonsongkeoe@gmail.com
Facebook : banmonsongkroe@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน