คณะผู้บริหาร

นายทวีชัย ประสีระตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0954177179
อีเมล์ : taweechai.2562tt@gmail.com