ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 1022) 13 ก.พ. 63
กำหนดการเข้าฝึกอบรมลูกเสือ ณ กองพลทหารราบที่ 6 ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 777) 07 ก.พ. 63
กำหนดการจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 (อ่าน 799) 20 ม.ค. 63