แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2019
ปรับปรุง 09/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 196113
Page Views 236761
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
3 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
8 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
10 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
11 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
12 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
17 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
18 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
22 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
24 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
25 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
31 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
33 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
34 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
35 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
36 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
38 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
39 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
71 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
74 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
80 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
84 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
92 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
97 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ -
102 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
105 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
106 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
116 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0872161861
120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
123 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
124 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0956699239
130 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
131 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
133 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
137 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
143 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
148 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
156 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
165 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
183 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
184 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
188 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
190 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
194 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
199 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
202 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0954177179
208 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
209 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์