แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/12/2019
ปรับปรุง 29/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 152675
Page Views 184829
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
4 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
7 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
10 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
11 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
12 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
13 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
17 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
18 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
21 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
25 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
28 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
32 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
33 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
34 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
35 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
36 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
37 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
55 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
69 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
70 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
71 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
72 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
73 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
74 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
79 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
83 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
85 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
93 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
94 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
102 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
104 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ -
105 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
106 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
114 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย 0872161861
121 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
123 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
125 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
129 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0956699239
133 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
134 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
140 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
141 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
144 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32) กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
151 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
165 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
183 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
185 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
187 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
189 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
190 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
198 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
201 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0954177179
205 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
211 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์