ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สอบได้ลำดับที่ ๓ คะแนนรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๑๗๖.๑๑) ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะธิดา วิระยะไชย
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2565,05:47   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 เป็นลำดับที่ 3 รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิยะธิดา วิระยะไชย
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,20:42   อ่าน 210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บุคคลต้นแบบที่มีคุณลักษณะ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" เนื่องในวันเด็กแห่ง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกัญญา สุกุฎี
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,21:13   อ่าน 505 ครั้ง