ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บุคคลต้นแบบในการทำความดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นางอนงค์ ถิตย์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,20:21  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคคลต้นแบบในการทำความดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่ออาจารย์ : นายทวีชัย ประสีระตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,20:15  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณรัตน์ เครือแวงมน
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,21:07  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์วรีย์ คำรัศมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,21:06  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา สุภาษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,21:05  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางยุพวรรณ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,21:00  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายทวีชัย ประสีระตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,20:58  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..